Punx.cz

Anarchistický cestovní průvodce

Nástroje pro tento web


praha

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
praha [15.05.2017]
37.188.184.76 [Parkování]
praha [07.08.2018] (aktuální)
Řádek 5: Řádek 5:
 ==== MHD ==== ==== MHD ====
  
-Několik ​rad pro černé pasažéry: V metru, ​tramvajích ​i autobusech se dá bez problémů ​jezdit na černo, pokud máte alespoň ​trochu ​zkušenostíLepší ​je však koupit SMS jizdenku - pošle ​se zpráva: DPT24 nebo DPT32 (podle ​požadované délky ​platnosti, tedy 30 nebo 90 minut) na tel. číslo ​90206. ​Nicméně, pokud nechcete ​plácat ​kredit, celkem ​nově lze použít ​(a to nejen pro Prahu) i http://​farebandit.net , kde se vyskytuje info o revizorech i platné ​nasdílené ​SMS jízdenky ​(a nutno říciže docela ​pravidelně), které ​pouze zkopírujete ​pošlete ​sami soběMusíte ​si ale svoje číslo předem uložit ​v seznamu (rozumějmísto jména číslo) jako 90206024 nebo 90206032 (podle ​jízdenky), to jsou "oficiální" ​čísla, odkud jízdenky chodí. Revizor potom nemá šanci ​poznat, odkud jízdenku máte, resp. jestli je opravdu ​vaše. A můžete ​cestovat v klidu za 1 , nebo kolik ta vaše smska stojí:) +Několik ​rad pro Äerné pasažéry: V metru, ​tramvajích ​i autobusech se dá bez problémů ​jezdit na Äerno, pokud máte alespoň ​trochu ​zkuÅ¡enostíLepší ​je vÅ¡ak ​koupit SMS jizdenku - poÅ¡le ​se zpráva: DPT24 nebo DPT32 (podle ​požadované délky ​platnosti, tedy 30 nebo 90 minut) na tel. ÄÃ­slo ​90206. ​Nicméně, pokud nechcete ​plácat ​kredit, celkem ​nově ​lze použít ​(a to nejen pro Prahu) i http://​farebandit.net , kde se vyskytuje info o revizorech i platné ​nasdílené ​SMS jízdenky ​(a nutno Å™Ã­ciže docela ​pravidelně), které ​pouze zkopírujete ​poÅ¡lete ​sami soběMusíte ​si ale svoje ÄÃ­slo předem uložit ​v seznamu (rozumějmísto jména číslo) jako 90206024 nebo 90206032 (podle ​jízdenky), to jsou "oficiální" ​čísla, odkud jízdenky chodí. Revizor potom nemá Å¡anci ​poznat, odkud jízdenku máte, resp. jestli je opravdu ​vaÅ¡e. A můžete ​cestovat v klidu za 1 Kč, nebo kolik ta vaÅ¡e ​smska stojí:) 
-Další možností ​je z aplikace farebandit ​přes schránku zkopírovat ​text sms jízdenky ​do aplikace Fake SMS Sender,​nastavit ​správně číslo ​odkud má jízdenka ​dorazit podle typu jízdenky ​čas přijetí ​(ideálně počátek ​platnosti +1 - 3 min.),​aplikace "pošle" sms s jízdenkou ​jen interně ​v telefonu,​nic za to neplatíte ​ještě ​se tváří ​naprosto jako pravá protože ​si telefon ​myslí že sms opravdu ​přišla ​čísla které ​v aplikaci ​zadáte. Jen pozor na občasné sdílení neplatných jízdenek samotnými ​revizory,to je však vesměs hodně ojedinělý ​jev,i když už jsem se s tím setkal. ​Správci ​aplikace v případě nahlášení podobné ​aktivity ​odhalenému ​revizorovi ​blokují uživatelský účet.+Další možností ​je z aplikace farebandit ​přes schránku zkopírovat ​text sms jízdenky ​do aplikace Fake SMS Sender,​nastavit ​správně číslo ​odkud má jízdenka ​dorazit podle typu jízdenky ​čas přijetí ​(ideálně počátek ​platnosti +1 - 3 min.),​aplikace "poÅ¡le" sms s jízdenkou ​jen interně ​v telefonu,​nic za to neplatíte ​jeÅ¡tě ​se tváří ​naprosto jako pravá protože ​si telefon ​myslí že sms opravdu ​přiÅ¡la ​čísla které ​v aplikaci ​zadáte. Jen pozor na občasné sdílení neplatných jízdenek samotnými ​revizory,to je vÅ¡ak vesměs hodně ojedinělý ​jev,i když už jsem se s tím ​setkal. ​Správci ​aplikace v případě nahlášení podobné ​aktivity ​odhalenému ​revizorovi ​blokují uživatelský účet.
  
-V metru mají reoři většinou ​uniformy, ​takže ​je snadno ​poznátepři jízdě ​ve vagonu je třeba ​se každou zastávku ​vyklonit a zjistit, jestli ​nenastupují. Na nástupištích ​je z dálky uvidíte ​(pokud ​máte časmůžete ​jet jinudy, jinak je nejlepší ​- pokud už nejste ​těsně před nimi - se rozeběhnout ​proběhnout ​kolem nich). ​Největší problém může ​nastat na přestupech, kde často stojí ​skupina ​reorů ​i s bengama. Proto je nejlepší ​v metru přestupovat ​co nejméněvětšinou ​se stejně všude dá dostat tramvajema. ​Často ​taky stojí nahoře ​nad eskalátorama, je tedy lepší jít po schodech ​normálních ​- pokud je ta možnost ​(např. Muzeum, ​Kačerov). Jinak nezbývá než se zeptat ​někoho ​dole (např. I.P.Pavlova, ​ptám se vždycky). Další možnost, pokud jste už nahoře ​je přeskočit ​do „protisměru“ ​zaběhnout ​za bílou čáru ​a jste v klidu.+V metru mají reoři větÅ¡inou ​uniformy, ​takže ​je snadno ​poznátepři jízdě ​ve vagonu je třeba ​se každou zastávku ​vyklonit a zjistit, jestli ​nenastupují. Na nástupiÅ¡tích ​je z dálky uvidíte ​(pokud ​máte časmůžete ​jet jinudy, jinak je nejlepší ​- pokud už nejste ​těsně před ​nimi - se rozeběhnout ​proběhnout ​kolem nich). ​Největší problém může ​nastat na přestupech, kde Äasto stojí ​skupina ​reorů ​i s bengama. Proto je nejlepší ​v metru přestupovat ​co nejméněvětÅ¡inou ​se stejně vÅ¡ude dá dostat tramvajema. ​Často ​taky stojí nahoře ​nad eskalátorama, je tedy lepší jít ​po schodech ​normálních ​- pokud je ta možnost ​(např. Muzeum, ​Kačerov). Jinak nezbývá než ​se zeptat ​někoho ​dole (např. I.P.Pavlova, ​ptám ​se vždycky). Další možnost, pokud jste už nahoře ​je přeskočit ​do â€žprotisměru“ ​zaběhnout ​za bílou čáru ​a jste v klidu.
  
-{{ kyvadlo.jpg?​320x213}}+{{ kyvadlo.jpg?​320x213|Kyvadlo}}
  
-V autobusech/tramvajích chodí reoři ​zpravidla bez uniforem, ​většinou ​je ale snadno ​poznátechodí nejčastěji ​po dvou a mívají ​v ruce nějakou menší ​kabelku. ​Můžete ​je taky poznat podle toho, že se baví řidičem ​vyplňují ​u toho nějaký papíryVýhodou autobusů/tramvají ​je, že nikdy nechodí ​s bengama (v poslední době občas ​nočních), pokud jim tedy nedáte ​do ruky občankunemají možnost ​zjistit ​vaši totožnostNejlepší ​je říctže u sebe žádný ​doklad ​nemáte ​(můžete předstírat ​ochotu a ukázat ​jim třeba ​isic nebo kartičku pojišťovny, z těch stejně ​nic nezjistí ​nedávejte ​jim je ale do ruky, na to nemají právo). Pokud si chcete trochu ​zlepšit náladumůžete ​si z nich i vystřelit ​a pobavit sebe i zbytek autobusu. (např. si stoupnout, chytit se tyče vzít si baťoh ​do ruky. Když vám před obličej strčí ​odznak, ​řekněteže se nemůžete ​pustit - v přepravním řádu ​je napsánože se za jízdy musíte držet ​(podle ​§ 16 odst. 1: „cestujícíkterý ​ve vozidle ​stojí, je povinen se za jízdy přidržovat zařízení ​vozidla k tomu určených,). Baťoh ​ve vaší ​ruce je příruční ​zavazadlo, ​které ​si nechcete ​pokládat ​na zem; možná vám nabídnouže vám ho podrží- v tom případě požadujte vyplnění ​dokladu o vzetí ​zavazadla do úschovyNejvětší zábava přichází ​momentě, kdy vás vyzvou, abyste se posadil/a a konečně předložil/a platnou ​jízdenkuZatvařte ​se hrozně utrápeně ​řekněteže nemůžete ​minulý týden vás kontroloval reor v autobuse, vy jste se pustil/​a ​tyče a spadl/a tak, že máte naraženou kostrč ​nemůžete sedětTakovýchto scén se dá vymyslet ​tisícenejenže ​se svezete zadarmo, ale i pobavíte ​sebe i celé osazenstvo tramvaje/​busu- ​osobně vyzkoušeno). Jinak pokud řekneteže nemáte jízdenku ​ani občanku, budete si muset vystoupit. Po opuštění ​vozidla je nejlepší okamžitě utéctnepoběží ​za vámi (za mnou ještě ​životě žádný ​reor neběžel, ani když jsem měl na zádech ​krosnu a snowboard v podpaždí:)). Pokud jste línímůžete ​si s nimi na zastávce ještě chvíli povídatPravděpodobně ​budou vyhrožovat zavoláním ​policie a vyšší ​pokutou, z toho si však nemusíte ​nic dělat ​nezavolají ​ji, jen se z vás snaží vylákat občanku.+V autobusech/tramvajích chodí reoři ​zpravidla bez uniforem, ​větÅ¡inou ​je ale snadno ​poznátechodí nejčastěji ​po dvou a mívají ​v ruce nějakou menší ​kabelku. ​Můžete ​je taky poznat podle toho, Å¾e se baví ​řidičem ​vyplňují ​u toho nějaký papíryVýhodou autobusů/tramvají ​je, Å¾e nikdy nechodí ​s bengama (v poslední době občas ​nočních), pokud jim tedy nedáte ​do ruky občankunemají možnost ​zjistit ​vaÅ¡i totožnostNejlepší ​je Å™Ã­ctže u sebe Å¾Ã¡dný ​doklad ​nemáte ​(můžete předstírat ​ochotu a ukázat ​jim třeba ​isic nebo kartičku pojiÅ¡Å¥ovny, z těch stejně ​nic nezjistí ​nedávejte ​jim je ale do ruky, na to nemají právo). Pokud si chcete trochu ​zlepÅ¡it náladumůžete ​si z nich i vystřelit ​a pobavit sebe i zbytek autobusu. (např. si stoupnout, chytit se tyče ​vzít ​si baÅ¥oh ​do ruky. Když vám před obličej strčí ​odznak, ​řekněteže se nemůžete ​pustit - v přepravním řádu ​je napsánože se za jízdy musíte držet ​(podle ​§ 16 odst. 1: â€žcestujícíkterý ​ve vozidle ​stojí, je povinen se za jízdy přidržovat zařízení ​vozidla k tomu určených,“). BaÅ¥oh ​ve vaší ​ruce je příruční ​zavazadlo, ​které ​si nechcete ​pokládat ​na zem; možná vám nabídnouže vám ​ho podrží- v tom případě požadujte vyplnění ​dokladu o vzetí ​zavazadla do ÃºschovyNejvětší zábava přichází ​momentě, kdy vás ​vyzvou, abyste se posadil/a a konečně předložil/a platnou ​jízdenkuZatvařte ​se hrozně utrápeně ​řekněteže nemůžete ​minulý týden vás ​kontroloval reor v autobuse, vy jste se pustil/​a ​tyče ​a spadl/a tak, Å¾e máte naraženou kostrč ​nemůžete sedětTakovýchto scén ​se dá vymyslet ​tisícenejenže ​se svezete zadarmo, ale i pobavíte ​sebe i celé ​osazenstvo tramvaje/​busu- ​osobně vyzkouÅ¡eno). Jinak pokud Å™ekneteže nemáte jízdenku ​ani občanku, budete si muset vystoupit. Po opuÅ¡tění ​vozidla je nejlepší okamžitě utéctnepoběží ​za vámi ​(za mnou jeÅ¡tě ​životě žádný ​reor neběžel, ani když ​jsem měl ​na zádech ​krosnu a snowboard v podpaždí:)). Pokud jste línímůžete ​si s nimi na zastávce jeÅ¡tě chvíli povídatPravděpodobně ​budou vyhrožovat zavoláním ​policie a vyšší ​pokutou, z toho si vÅ¡ak nemusíte ​nic dělat ​nezavolají ​ji, jen se z vás snaží vylákat občanku.
  
-stejnokroj v NADzemce - v r. 2012 často ​nosili ​tmavě modré kapsáče ​a stejnou barvu bot s tušim třemi ​pruhy jakoby adidas a rovněž ​bundu-podobnou bombru. Od 2013 nosí totéž ​ale v khaki barvěHlavně ​ty kalhoty jsou nápadné-na kapsáče poměrně užšínosí je často, pokud jich na zastávce stojí vícpraští ​to do očíOsamělí revizáci ​ale většinou jezdí v nenápadném modrém baloňáku ​a daj se poznat mnohem ​hůřhlavně ​vypadaj jako ostatní běžní dělníci ​z mhd.+stejnokroj v NADzemce - v r. 2012 Äasto ​nosili ​tmavě modré kapsáče ​a stejnou barvu bot s tuÅ¡im třemi ​pruhy jakoby adidas a rovněž ​bundu-podobnou bombru. Od 2013 nosí totéž ​ale v khaki barvěHlavně ​ty kalhoty jsou nápadné-na kapsáče poměrně užšínosí ​je Äasto, pokud jich na zastávce stojí vícpraÅ¡tí ​to do očíOsamělí revizáci ​ale větÅ¡inou jezdí ​nenápadném modrém baloňáku ​a daj se poznat mnohem ​hůřhlavně ​vypadaj jako ostatní běžní dělníci ​z mhd.
  
  
-==== Stopování ​====+==== Stopování ​====
  
-  * Brno: Z metra C - Opatov ​dvě minuty autobusem 122 nebo 177 na zastávku ​dálnice ​a tam rovně ​ke sjezdu na dálnici. (mapa) +  * Brno: Z metra C - Opatov ​dvě ​minuty autobusem 122 nebo 177 na zastávku ​dálnice ​a tam rovně ​ke sjezdu na dálnici. (mapa) 
-  * Hradec ​Králové: Na metro B Černý ​Most, k vyznačenému ​bodu se dá lehce dojít ​z metra přes sídliště ​místu, kde začíná dálnice ​na Hradec, tam už stačí dojít podél ​vyznačenému ​bodu. (mapa) +  * Hradec ​Králové: Na metro B ÄŒerný ​Most, k vyznačenému ​bodu se dá lehce dojít ​z metra přes sídliÅ¡tě ​místu, kde začíná dálnice ​na Hradec, tam už stačí dojít podél ​vyznačenému ​bodu. (mapa) 
-  * Liberec/​Jablonec:​ Na metro B Černý ​Most a pořád rovně po hlavní ​nájezdům, tam pak zavřít oči doběhnout ​označenému místu.. (mapa) +  * Liberec/​Jablonec:​ Na metro B ÄŒerný ​Most a pořád rovně ​po hlavní ​nájezdům, tam pak zavřít oči ​doběhnout ​označenému místu.. (mapa) 
-  * Plzeň: Na metru B Zličín ​vyjdete, ​dáte se rovnou doleva, ​odoláte nákupnímu ​centru, ​střihnete ​to u podchodu ​ještě ​jednou doleva po schodech - po pravý straně ​silnice bych doporučoval ​- a hned budete u sjezdu na dálnici, kde se to dá dobře sejít ​a dostanete se k dostatečně velkýmu odstavnýmu ​pruhu jenom pro vás...teda pokud tam nikdo nebude..strategie jestli ​blíž ​nebo dál od sjezdu je na logickym ​uvážení každýho. (mapa) +  * Plzeň: Na metru B Zličín ​vyjdete, ​dáte ​se rovnou doleva, ​odoláte nákupnímu ​centru, ​střihnete ​to u podchodu ​jeÅ¡tě ​jednou doleva po schodech - po pravý straně ​silnice bych doporučoval ​- a hned budete u sjezdu na dálnici, kde se to dá dobře sejít ​a dostanete se k dostatečně velkýmu odstavnýmu ​pruhu jenom pro vás...teda pokud tam nikdo nebude..strategie jestli ​blíž ​nebo dál ​od sjezdu je na logickym ​uvážení každýho. (mapa) 
-  * Kladno/Slaný/​Louny/​Chomutov:​ po ulici Evropská ​dojedete na autobusovou ​zastávku Dědina, od ktere je plac na stop vzálen ​cca 200m. perfektni odstavnej pruh!![[http://​mapy.cz/#​!x=14.301466&​y=50.093523&​z=17&​t=s&​u=u&​umc=9gi-ZxXz3J&​uml=ulice%20Evropská%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha|(mapa)]]+  * Kladno/Slaný/​Louny/​Chomutov:​ po ulici Evropská ​dojedete na autobusovou ​zastávku Dědina, od ktere je plac na stop vzálen ​cca 200m. perfektni odstavnej pruh!![[http://​mapy.cz/#​!x=14.301466&​y=50.093523&​z=17&​t=s&​u=u&​umc=9gi-ZxXz3J&​uml=ulice%20Evropská%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha|(mapa)]]
   * http://​hitchwiki.org/​en/​Praha   * http://​hitchwiki.org/​en/​Praha
  
-===== Jídlo ​=====+===== Jídlo ​=====
  
-==== Volné jídlo ​====+==== Volné jídlo ​====
  
-V Praze je hodně ovocných stromů/keřůořechů ​apod., kde se dá ve vhodnou ​chvíli/období dobře najístNápomocné stránky ​pro foodhuntery:​ http://​www.fruitmap.sk/?​q=praha&​z=13 / https://​na-ovoce.cz/​cs/ ​+V Praze je hodně ovocných stromů/keřůořechů ​apod., kde se dá ve vhodnou ​chvíli/období dobře najístNápomocné stránky ​pro foodhuntery:​ http://​www.fruitmap.sk/?​q=praha&​z=13 / https://​na-ovoce.cz/​cs/ ​
  
 ==== Recyklace ==== ==== Recyklace ====
  
-**leden 2014 - od 2011 se toho asi dost změniloDřív ​jsem chodil ​občasněteď pravidelně ​a je to stále horší. Na většině míst přibývaj řetězy ​zvětšilo ​se i množství lidí v nouzi kteří chodí ​do konťákůčasto ​u nich čekají celý den.**+**leden 2014 - od 2011 se toho asi dost změniloDřív ​jsem chodil ​občasněteď pravidelně ​a je to stále horší. Na větÅ¡ině míst přibývaj řetězy ​zvětÅ¡ilo ​se i množství lidí ​v nouzi kteří chodí ​do konťákůčasto ​u nich Äekají celý ​den.**
  
-  * Albert na Chodově ​(zast. ​Donovalská), kontejnery vzadu za krámem ​- pozor na manažéra. jednou na mě vytáhnul ​teleskop:​) +  * Albert na Chodově ​(zast. ​Donovalská), kontejnery vzadu za krámem ​- pozor na manažéra. jednou na mě vytáhnul ​teleskop:​) 
-  * Albert Na Cihlářce ​P5 c +  * Albert Na Cihlářce ​P5 c 
-  * Albert na Jabloňové ​(P10), popelnice za obchodem na rampě, sem tam nejaky pecivo nebo zelenina +  * Albert na Jabloňové ​(P10), popelnice za obchodem na rampě, sem tam nejaky pecivo nebo zelenina 
-  * Albert na Kobylisích, kontejnery jsou vzadu za krámem +  * Albert na Kobylisích, kontejnery jsou vzadu za krámem 
-  * Albert na Skalce (P10), popelnice za obchodem, ​většinou hodně jídla +  * Albert na Skalce (P10), popelnice za obchodem, ​větÅ¡inou hodně jídla 
-  * Albert na Topolové ​(P10), popelnice v „podchodu“ ​pod supermarketem u rampy, ​hodně věcí hlavně ​dopoledne, pak to vyváží +  * Albert na Topolové ​(P10), popelnice v â€žpodchodu“ ​pod supermarketem u rampy, ​hodně věcí hlavně ​dopoledne, pak to vyváží 
-  * Albert na Vinohradech (Vinohradská tržnice) - zelenina, ovoce, ​žádný problémy ​personálem +  * Albert na Vinohradech (Vinohradská tržnice) - zelenina, ovoce, ​žádný problémy ​personálem 
-  * Albert na Vinohradech (Vinohradská ​ulice) - za rohem je vchod do vnitrobloku.hodně.zelenina.ovoce.pečivo ​po devátý +  * Albert na Vinohradech (Vinohradská ​ulice) - za rohem je vchod do vnitrobloku.hodně.zelenina.ovoce.pečivo ​po devátý 
-  * Albert ​poblíž ​metra Budějovická ​(ul. Olbrachtova) +  * Albert ​poblíž ​metra Budějovická ​(ul. Olbrachtova) 
-  * Albert u Ortenova ​náměstí ​(P7), kontejnery jsou za krámem ​na parkovištidvě minuty ​pěšky ​z tram zastávky ​Ortenovo ​náměstí +  * Albert u Ortenova ​náměstí ​(P7), kontejnery jsou za krámem ​na parkoviÅ¡tidvě ​minuty ​pěšky ​z tram zastávky ​Ortenovo ​náměstí 
-  * Albert ulice Novodvorská ​ +  * Albert ulice Novodvorská ​ 
-  * Billa ve Strašnicích ​(P10), popelnice za obchodem +  * Billa ve StraÅ¡nicích ​(P10), popelnice za obchodem 
-  * Billa v Malešicíchtřeba přeskočit ​plot, ale jinak záruka.z boku jsou hned za plotem palety, ​takže dobrý... +  * Billa v MaleÅ¡icíchtřeba přeskočit ​plot, ale jinak záruka.z boku jsou hned za plotem palety, ​takže dobrý... 
-  * Billa na Letenském náměstí, popelnice hned za prodejnou, kvalitni a overeny zdroj jidla,  +  * Billa na Letenském náměstí, popelnice hned za prodejnou, kvalitni a overeny zdroj jidla,  
-  * Holešovická tržnice.stačí ​se ptát.někteří ochotnějšíněkteří méně.případně řekněteže pro fnb... +  * HoleÅ¡ovická tržnice.stačí ​se ptát.někteří ochotnějšíněkteří méně.případně řekněteže pro fnb... 
-  * Penny market na Spořilově ​(P4),​kontejnery u zadní ​rampy a u silnice,občas ​se něco najde +  * Penny market na Spořilově ​(P4),​kontejnery u zadní ​rampy a u silnice,občas ​se něco ​najde 
-  * Tesco expres u metra Hradčanská, vchod/vjezd k popelnicím ​je z boku prodejny (vjezd do podzemí), dost jídla ​[[http://​mapy.cz/#​!x=14.405209&​y=50.096941&​z=16&​t=s&​u=u&​umc=9gzUqxX.7b&​uml=čtvrť%20Praha%206%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha|(mapa)]] +  * Tesco expres u metra Hradčanská, vchod/vjezd k popelnicím ​je z boku prodejny (vjezd do podzemí), dost jídla ​[[http://​mapy.cz/#​!x=14.405209&​y=50.096941&​z=16&​t=s&​u=u&​umc=9gzUqxX.7b&​uml=čtvrÅ¥%20Praha%206%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha|(mapa)]] 
-  * Norma na Petřinách, popelnice za prodejnou. ​Dobré ​je jít hledat ​až po zavírací době [[http://​mapy.cz/#​!x=14.352759&​y=50.090077&​z=16&​t=s&​u=u&​umc=9gqjFxXyR.&​uml=čtvrť%20Praha%206%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha|(mapa)]] +  * Norma na Petřinách, popelnice za prodejnou. ​Dobré ​je jít ​hledat ​až po zavírací době ​[[http://​mapy.cz/#​!x=14.352759&​y=50.090077&​z=16&​t=s&​u=u&​umc=9gqjFxXyR.&​uml=čtvrÅ¥%20Praha%206%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha|(mapa)]] 
-  * Billa na Petřinách, popelnice za prodejnou. Lze tam najít hlavně ​ovoce a zeleninu v kontejneru na bioodpad. [[http://​mapy.cz/#​!x=14.344851&​y=50.087644&​z=16&​t=s&​u=u&​umc=9gpZTxXxR1&​uml=čtvrť%20Praha%206%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha|(mapa)]]+  * Billa na Petřinách, popelnice za prodejnou. Lze tam najít hlavně ​ovoce a zeleninu v kontejneru na bioodpad. [[http://​mapy.cz/#​!x=14.344851&​y=50.087644&​z=16&​t=s&​u=u&​umc=9gpZTxXxR1&​uml=čtvrÅ¥%20Praha%206%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha|(mapa)]]
   * Tesco expres u metra I.P. Pavlova, popelnice hned u obchodu, kvalitni zdroj surovin   * Tesco expres u metra I.P. Pavlova, popelnice hned u obchodu, kvalitni zdroj surovin
  
 Jinak v Praze funguje Food Not Bombs, viz http://​food-not-bombs.cz/​praha Jinak v Praze funguje Food Not Bombs, viz http://​food-not-bombs.cz/​praha
  
-==== Veganské ​restaurace ====+==== Veganské ​restaurace ====
  
-  * Moment: ​kavárna&​bistro, ​Slezská ​62, Praha 2, http://​momentcafe.cz +  * Moment: ​kavárna&​bistro, ​Slezská ​62, Praha 2, http://​momentcafe.cz 
-  * Krmelec ​VrškyRuská ​152/777, Praha 10, http://​www.krmelecvrsky.cz/​ +  * Krmelec ​VrÅ¡kyRuská ​152/777, Praha 10, http://​www.krmelecvrsky.cz/​ 
-  * VEGTEG, ​Trojická ​8, Praha 2, http://​www.vegteg.cz/​ +  * VEGTEG, ​Trojická ​8, Praha 2, http://​www.vegteg.cz/​ 
-  * Veggie Garden, ​Pobřežní ​12, Praha 8, http://​www.vegiegarden.cz/​+  * Veggie Garden, ​Pobřežní ​12, Praha 8, http://​www.vegiegarden.cz/​
   * Veggie Point, Drtinova 358/20, Praha 5, http://​www.veggiepoint.cz/​   * Veggie Point, Drtinova 358/20, Praha 5, http://​www.veggiepoint.cz/​
-  * Pastva, ​Nádražní ​54/102, Praha 5, https://​www.facebook.com/​Pastva-1617172925223309 +  * Pastva, ​Nádražní ​54/102, Praha 5, https://​www.facebook.com/​Pastva-1617172925223309 
-  * Belzepub,​U ​rajské ​zahrady 14, Praha 3, http://​www.belzepub.cz/​ (vegan burgery!)  +  * Belzepub,​U ​rajské ​zahrady 14, Praha 3, http://​www.belzepub.cz/​ (vegan burgery!)  
-==== Vegetariánské ​restaurace ====+==== Vegetariánské ​restaurace ====
  
-  * Estrella: ​Opatovická ​17, Praha 1, http://​restaurace-estrella.sluzby.cz +  * Estrella: ​Opatovická ​17, Praha 1, http://​restaurace-estrella.sluzby.cz 
-  * Grazing Daysi: Na Džbánu ​560, Praha 6, http://​grazingdaysi.cz +  * Grazing Daysi: Na Džbánu ​560, Praha 6, http://​grazingdaysi.cz 
-  * KidóŠmeralova ​22, Praha 7, http://​lovekido.cz +  * KidóŠmeralova ​22, Praha 7, http://​lovekido.cz 
-  * Lehká ​hlava: ​Boršov ​2/280, Praha 1, http://​lehkahlava.cz+  * Lehká ​hlava: ​BorÅ¡ov ​2/280, Praha 1, http://​lehkahlava.cz
   * loVeg: Nerudova 36, Praha 1, http://​loveg.cz/​   * loVeg: Nerudova 36, Praha 1, http://​loveg.cz/​
-  * Maitrea: ​Týnská ulička ​6/1064, Praha 1, http://​restaurace-maitrea.cz +  * Maitrea: ​Týnská ulička ​6/1064, Praha 1, http://​restaurace-maitrea.cz 
-  * Mlsná ​Kavka: ​Sokolovská ​327/29, Praha 8 - Karlín, http://​mlsnakavka.cz +  * Mlsná ​Kavka: ​Sokolovská ​327/29, Praha 8 - Karlín, http://​mlsnakavka.cz 
-  * VegtrálČechova ​12, Praha 7, http://​vegtral.cz+  * VegtrálČechova ​12, Praha 7, http://​vegtral.cz
  
 ==== Raw food ==== ==== Raw food ====
  
-  * Plevel: ​Krymská ​126/2, Praha 10, www.restauraceplevel.cz+  * Plevel: ​Krymská ​126/2, Praha 10, www.restauraceplevel.cz
   * Secret of raw: Seifertova 13, Praha 3, www.secretofraw.cz   * Secret of raw: Seifertova 13, Praha 3, www.secretofraw.cz
-  * Sweet Déjà ​Vu - raw cukrárnaRumunská ​25, Praha 2, www.secretofraw.cz+  * Sweet Déjà ​Vu - raw cukrárnaRumunská ​25, Praha 2, www.secretofraw.cz
  
  
 ==== Fast food ==== ==== Fast food ====
  
-  * Thai Box Food: Senovážné náměstí ​6, Praha 1, +  * Thai Box Food: Senovážné náměstí ​6, Praha 1, 
   * Himalaya: Mikovcova 7, Praha 2, http://​himalayagroup.cz   * Himalaya: Mikovcova 7, Praha 2, http://​himalayagroup.cz
-  * Himalaya: ​Soukenická ​1084/2, Praha 1 (na webu himalayagroup.cz sice neni o pobočce zmínka, ale je tam) +  * Himalaya: ​Soukenická ​1084/2, Praha 1 (na webu himalayagroup.cz sice neni o pobočce zmínka, ale je tam) 
-  * Albio Biorestaurace: ​Truhlářská ​20, Praha 1, http://​albiostyl.cz +  * Albio Biorestaurace: ​Truhlářská ​20, Praha 1, http://​albiostyl.cz 
-  * Loving Hut, více míst, Praha, http://​www.lovinghut.cz/​+  * Loving Hut, více míst, Praha, http://​www.lovinghut.cz/​
  
-===== Spaní ​=====+===== Spaní ​=====
  
-Na houmlesa bych šel přespat ​do přírodní ​rezervace ​divoká ​tichá Šárka, z centra jste tam za chvilku, je to velikýplný luk a hájů, v noci tam nikdo neni. Přístupnost ​ze zastávek Divoká Šárka, Vozovna Vokovice, ​Šárecké údolí, Lysolaje - mrkněte předem ​do mapy.+Na houmlesa bych Å¡el přespat ​do přírodní ​rezervace ​divoká ​tichá Šárka, z centra jste tam za chvilku, je to velikýplný ​luk a hájů, v noci tam nikdo neni. Přístupnost ​ze zastávek Divoká Šárka, Vozovna Vokovice, ​Šárecké údolí, Lysolaje - mrkněte předem ​do mapy.
  
-===== Parkování ​=====+===== Parkování ​=====
  
-V centru je to s parkováním těžkýModrý zóny jenom pro místníOranžový zóny k dispozici ​přes víkend ​nějak přes noc (18-8h) - nejlepší ​oblast pro oranžovou zónu je kolem Riegerových sadů+V centru je to s parkováním těžkýModrý zóny ​jenom pro místníOranžový zóny ​k dispozici ​přes víkend ​nějak přes ​noc (18-8h) - nejlepší ​oblast pro oranžovou zónu ​je kolem Riegerových sadů
  
-Jinak jedno slepý místo ​bez omezení ​a na hezkym ​místě ​je blízko Vyšehradu.viz [[http://​amapy.centrum.cz/?​z=14&​mc=b;&​n[0]=parking.zadara&​nc[0]=lightgreen&​d[0]=%3E%3E%3ETADY%3C%3C%3C&​i[0]=point-lightgreen&​p[0]=50.060741150102+Jinak jedno slepý místo ​bez omezení ​a na hezkym ​místě ​je blízko VyÅ¡ehradu.viz [[http://​amapy.centrum.cz/?​z=14&​mc=b;&​n[0]=parking.zadara&​nc[0]=lightgreen&​d[0]=%3E%3E%3ETADY%3C%3C%3C&​i[0]=point-lightgreen&​p[0]=50.060741150102
  
 ===== Internet ===== ===== Internet =====
Řádek 109: Řádek 109:
  
   * DDM Podbaba - Pod Juliskou 2a, Praha 6   * DDM Podbaba - Pod Juliskou 2a, Praha 6
-  * Salé ( sekce infoshopy) +  * Salé ​( sekce infoshopy) 
-  * Jakákoliv pobočka Městské ​knihovny, dnes už i bez průkazky ​na půl hodiny (ale dá se někde ​domluvit podle situace i déle). Nejen v hlavní knihovně ​je WiFi ( http://​mlp.cz/​wifi.htm). +  * Jakákoliv pobočka Městské ​knihovny, dnes už i bez průkazky ​na půl ​hodiny (ale dá se někde ​domluvit podle situace i déle). Nejen v hlavní knihovně ​je WiFi ( http://​mlp.cz/​wifi.htm). 
-  * Často ​se WiFi vyskytuje v kavárnách ​(a jejich ​blízkém okolí), apod. - stačí ​sledovat ​nálepky ​WiFi na dveřích.+  * ÄŒasto ​se WiFi vyskytuje v kavárnách ​(a jejich ​blízkém okolí), apod. - stačí ​sledovat ​nálepky ​WiFi na dveřích.
   ​   ​
 ==== Wi-Fi ==== ==== Wi-Fi ====
   ​   ​
-...je všude možně ​po městě, mnoho uživatelů ​ADSL si nezaheslovalo ​bezdrát ​na routeru, ​„volné“ sítě ​jsou: default, linksys, Internet, VOIP. Pokud je žádáno ​heslo, ​zkoušejte ​000AABB87DA6C - je to základní ​heslo některých starších routerů+...je vÅ¡ude možně ​po městě, mnoho uživatelů ​ADSL si nezaheslovalo ​bezdrát ​na routeru, ​„volné“ sítě ​jsou: default, linksys, Internet, VOIP. Pokud je Å¾Ã¡dáno ​heslo, ​zkouÅ¡ejte ​000AABB87DA6C - je to základní ​heslo některých starších routerů
  
 ===== Obchody ===== ===== Obchody =====
  
-==== Oblečení ​====+==== Oblečení ​====
  
     * Alien DNA: Seifertova 24, Praha 3, http://​aliendna.net     * Alien DNA: Seifertova 24, Praha 3, http://​aliendna.net
-    * Bugr: Františka Křížka ​18, Praha 7, http://​sketa.cz +    * Bugr: FrantiÅ¡ka Křížka ​18, Praha 7, http://​sketa.cz 
-    * Katr: Jilská ​22, Praha 1, hned vedle Maximum Underground..,​ http://​sketa.cz +    * Katr: Jilská ​22, Praha 1, hned vedle Maximum Underground..,​ http://​sketa.cz 
-    * Secondhand ​Oblečení ŠvýcarskoKralupská ​2/47, Praha 6, http://​www.oblecenisvycarsko.cz +    * Secondhand ​Oblečení Å výcarskoKralupská ​2/47, Praha 6, http://​www.oblecenisvycarsko.cz 
-    * Freeshop Klinika (Jeseniova 60, Praha 3, zastávka ​tram Biskupcova: http://​klinika.451.cz/​) +    * Freeshop Klinika (Jeseniova 60, Praha 3, zastávka ​tram Biskupcova: http://​klinika.451.cz/​) 
-    * Freeshop ​Salé (Orebitská ​14, Praha 3 https://​sale.451.cz/​freeshop/​)+    * Freeshop ​Salé ​(Orebitská ​14, Praha 3 https://​sale.451.cz/​freeshop/​)
  
 ==== Hudba ==== ==== Hudba ====
  
     * Rekomando: Trojanova 9, Praha 2, http://​rekomando.eu/​     * Rekomando: Trojanova 9, Praha 2, http://​rekomando.eu/​
-    * Black Point: ​Truhlářská ​12, Praha 1, http://​blackpointmusic.cz +    * Black Point: ​Truhlářská ​12, Praha 1, http://​blackpointmusic.cz 
-    * Maximum Underground: ​Jilská ​22, Praha 1, http://​maximum.cz+    * Maximum Underground: ​Jilská ​22, Praha 1, http://​maximum.cz
  
-===== Alternativní místa ​/ kluby =====+===== Alternativní místa ​/ kluby =====
  
-==== Kluby/Kavárny ​====+==== Kluby/Kavárny ​====
  
-  * Café Na půl cesty - Praha 4, Centralní ​park na Pankráci, http://​greendoors.cz +  * Café ​Na půl ​cesty - Praha 4, Centralní ​park na Pankráci, http://​greendoors.cz 
-  * Cross klub - Plynární ​23, Praha 7, Holešovice, http://​crossclub.cz +  * Cross klub - Plynární ​23, Praha 7, HoleÅ¡ovice, http://​crossclub.cz 
-  * Klub 007 Strahov - Praha 6, Vaníčkova ​7, koleje ​ČVUT - blok 7, http://​klub007strahov.cz +  * Klub 007 Strahov - Praha 6, Vaníčkova ​7, koleje ​ČVUT ​- blok 7, http://​klub007strahov.cz 
-  * Klubovna, ​Generála Píky, Dejvice, http://​klubovna.povalec.cz +  * Klubovna, ​Generála Píky, Dejvice, http://​klubovna.povalec.cz 
-  * Skutečnost ​Francouzská ​76,Praha 10, http://​skutecnost.cz +  * Skutečnost ​Francouzská ​76,Praha 10, http://​skutecnost.cz 
-  * Unijazz - Jindřišská ​5,Praha 1, http://​unijazz.cz +  * Unijazz - JindřiÅ¡ská ​5,Praha 1, http://​unijazz.cz 
-  * Potrvá ​Srbská ​2, Praha 6, http://​www.potrva.cz/​ +  * Potrvá ​Srbská ​2, Praha 6, http://​www.potrva.cz/​ 
-  * Klub Buben - Myslíkova ​8, Praha 2, http://​klubbuben.cz/​+  * Klub Buben - Myslíkova ​8, Praha 2, http://​klubbuben.cz/​
  
 ==== Infoshopy ==== ==== Infoshopy ====
  
-   * Infocentrum ​Salé Orebitská ​14, Praha 3, Žižkov ​http://​451.cz/​sale/​ - otevřeno úterý až čtvrtek ​od 18h do 22h a nebo dle programu, pro jistotu sledujte web; Internet, distro, bar, veganské večeřeMůžete ​i se psem.+   * Infocentrum ​Salé ​Orebitská ​14, Praha 3, Å½ižkov ​http://​451.cz/​sale/​ - otevřeno úterý až čtvrtek ​od 18h do 22h a nebo dle programu, pro jistotu sledujte web; Internet, distro, bar, veganské večeřeMůžete ​i se psem.
  
 ==== Squaty ==== ==== Squaty ====
  
-  * Autonomní sociální ​centrum Klinika - Jeseniova 60, Praha 3 (tram Biskupcova); ​není to squat v pravém ​slova smyslu, najdete zde pravidelný ​program, bar, knihovnu a po předchozí domluvě ​místo ​na krátkodobé přespání ​http://​451.cz/​klinika/​+  * Autonomní sociální ​centrum Klinika - Jeseniova 60, Praha 3 (tram Biskupcova); ​není ​to squat v pravém ​slova smyslu, najdete zde pravidelný ​program, bar, knihovnu a po předchozí domluvě ​místo ​na krátkodobé přespání ​http://​451.cz/​klinika/​
  
 ==== Pajzly ==== ==== Pajzly ====
  
-  * Dejvická nádražka ​Václavkova ​1, Praha 6, http://​nadrazka.cz +  * Dejvická nádražka ​Václavkova ​1, Praha 6, http://​nadrazka.cz 
-  * Hospoda u vystřelenýho ​voka - U božích bojovníků ​3, Praha 3, http://​uvoka.cz +  * Hospoda u vystřelenýho ​voka - U božích bojovníků ​3, Praha 3, http://​uvoka.cz 
-  * Hospůdka ​na hradbách ​Vyšehrad, Praha 2 +  * Hospůdka ​na hradbách ​VyÅ¡ehrad, Praha 2 
-  * Parukářka ​- hospoda na kopečku ​- Praha 3, Žižkov, http://​parukarka.cz +  * Parukářka ​- hospoda na kopečku ​- Praha 3, Å½ižkov, http://​parukarka.cz 
-  * Zapomněnka ​- K Vltavě ​2012/56, Praha 4, Modřany +  * Zapomněnka ​- K Vltavě ​2012/56, Praha 4, Modřany 
-  * Herba Café Bořivojova ​70, Praha 3, Žižkov +  * Herba Café ​Bořivojova ​70, Praha 3, Å½ižkov 
-  * Belzepub - U rajské ​zahrady 14, Praha 3, Žižkov +  * Belzepub - U rajské ​zahrady 14, Praha 3, Å½ižkov 
-  * U Růženy ​Řehořova ​938/15, Praha 3, Žižkov+  * U Růženy ​Řehořova ​938/15, Praha 3, Å½ižkov
 ==== Galerie ==== ==== Galerie ====
  
-  * Galerie Ciant - Křížkovského ​18, Praha 3, Žižkov, http://​ciant.cz +  * Galerie Ciant - Křížkovského ​18, Praha 3, Å½ižkov, http://​ciant.cz 
-  * Školská ​28 - komunikačná ​prostor, Praha 1, http://​skolska28.cz +  * Å kolská ​28 - komunikačná ​prostor, Praha 1, http://​skolska28.cz 
-  * Ukradená ​galerie - vždy na jiné lokaci, http://​ukradenagalerie.cz +  * Ukradená ​galerie - vždy ​na jiné ​lokaci, http://​ukradenagalerie.cz 
-  * Výtoň ​galerie - Na výtoni ​2, Praha 2, http://​vyton.cz+  * Výtoň ​galerie - Na výtoni ​2, Praha 2, http://​vyton.cz
  
 ==== Divadla ==== ==== Divadla ====
  
   * Divadlo Disk - Karlova 26, Praha 1, http://​divadlodisk.cz   * Divadlo Disk - Karlova 26, Praha 1, http://​divadlodisk.cz
-  * Loď Tajemství_Divadlo bratří Formanů ​Výtoň, Praha 2, http://​divadlobratriformanu.cz +  * Loď Tajemství_Divadlo bratří Formanů ​Výtoň, Praha 2, http://​divadlobratriformanu.cz 
-  * Studio Citadela - Klimentská ​16, Praha 1, http://​studiocitadela.cz +  * Studio Citadela - Klimentská ​16, Praha 1, http://​studiocitadela.cz 
-  * Divadlo Alfred ve dvoře ​Františka Křížka ​36, Praha 7, http://​alfredvedvore.cz/​cs/​ +  * Divadlo Alfred ve dvoře ​FrantiÅ¡ka Křížka ​36, Praha 7, http://​alfredvedvore.cz/​cs/​ 
-  * Divadlo Ponec - Husitská ​24a/899, Praha 3, http://​divadloponec.cz+  * Divadlo Ponec - Husitská ​24a/899, Praha 3, http://​divadloponec.cz
  
-==== Ostatní ​====+==== Ostatní ​====
  
-  * Toulcův Dvůr Středisko ekologické výchovy ​hl.m. Prahy, Kubatova 1/32, Praha 10, http://​toulcuvdvur.cz +  * Toulcův Dvůr ​Středisko ekologické výchovy ​hl.m. Prahy, Kubatova 1/32, Praha 10, http://​toulcuvdvur.cz 
-  * BrmLab - HackerSpace,​ Bubenská 1, Praha 7, http://​brmlab.cz+  * BrmLab - HackerSpaceð)ð)°'​
praha.txt · Poslední úprava: 07.08.2018 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku